Företagsmassage

Vill ni erbjuda medarbetarna på ert företag massagebehandling ? Vi tecknar flexibla företagsavtal där de anställda antingen kommer till oss på vår praktik eller att vi besöker ert företag.

En medarbetare som är smärtfri fungerar mycket bättre och får mer utfört i sitt arbete. Att arbeta förebyggande och ge möjlighet till regelbunden behandling hos massör lönar sig i längden. Effekten sitter i från några dagar till veckor. Ett förebyggande hälsoarbete är en investering för framtiden. Det innebär en minskad sjukfrånvaro och därmed lägre kostnader för sjukskrivning. Att investera i medarbetarnas hälsa ökar på sikt effektiviteten och bidrar också till en trevligare arbetsplats.

Massage är sedan 2004 en skattefri förmån. Det innebär att hela kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren.

Välkommen till Elit-Massage !